ஸ்ரீ ஓம் கோதாவரி

நாம் நர்மதைக்கு பிறகு மகா நதியான இந்த கோதாவரியைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். கோதாவரி ஜீவ நதியாகும், கங்கை, யமுனை, ...Read more
Common price: AUD6.00 Our price: AUD6.00 each
5 5 3 Product


  • Description
  • Comment
  • Post a comment

நாம் நர்மதைக்கு பிறகு மகா நதியான இந்த கோதாவரியைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். கோதாவரி ஜீவ நதியாகும், கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி, நர்மதை, கோதாவரி என்று இது ஐந்தாவது மகத்துவத்தை உடையது. இந்த புனித நதியை அல்லது இந்த புனித நதியில் நமது ராமன் நீராடிவிட்டு சில காலம் இந்த நதிக்கரையில் வாழ்ந்தார் என்பது ஒரு முக்கிய அம்சம். இந்த நதிக்கரை மகாலஷ்மி, மகாகாளி, மகாசரஸ்வதி, என மூன்று தேவதையின் இருப்பிடமாகும். இங்கே ஐய்ம், ஹ்ரீம், கிலீம், என்னும் சப்த சக்தி மந்திரத்தின் ஐய்ம் சரஸ்வதிக்கு பிரதானமாகப்படுகிறது.

List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

Username:
E-mail:

Select Currency

Shopping Cart

The cart is empty

Login Form