ஸ்ரீ ஓம் மாதவன்

ஒரு தாய் தந்தையர் நல்ல குணத்துடனும் தர்ம சிந்தனை உடையவருமாக இருந்தனர், அவர்களுக்கு ஒரு மகன் வயது 7 இருக்கும், மா ...Read more
AUD15.00 each
5 5 1 Product


  • Description
  • Comment
  • Post a comment

ஒரு தாய் தந்தையர் நல்ல குணத்துடனும் தர்ம சிந்தனை உடையவருமாக இருந்தனர், அவர்களுக்கு ஒரு மகன் வயது 7 இருக்கும், மாதவன் என்று பெயர் மற்ற பிள்ளைகளைப் போல் சுட்டித்தனம் உடையவனாகவும் வால்தனம் உடையவனாகவும் இருந்தான். சில நேரங்களில் பிடிவாதக்காரனாகவும் இருந்தான். இக்குடும்பத்தினருக்கு ஒரு மகான் குருவாக இருந்தார். மகான் வயதானவர் அல்ல, நடுத்தர வயதினர். ஓருநாள் மகான் இவர்களின் வீட்டிற்க்கு வருவதாக தகவல் வந்தது. வீட்டில் அமர்க்களமான ஏற்ப்பாடுகள் நடந்தன. மாதவனுக்கோ ஒன்றும் புரியவில்லை தாயிடம் சென்று, “என்ன விசேஷம்?” என்று கேட்டான்.
தந்தை இவனுக்கு புரிய வைப்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல ஏதாவது எளிதில் சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணி, “நமது வீட்டிற்க்கு தாடிக்கார மாமா வருவார் அவர் கண்ணணை நேரில் தரிசித்தவர். நாம் எல்லோரும் அவரை வணங்கினால் கண்ணன் நம் நேரில் வருவான்”, எனக் கூறி தாற்காலிகமாக விளக்கினார்.

List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

Username:
E-mail:

Select Currency

Shopping Cart

The cart is empty

Login Form