ஸ்ரீ ஓம் கோதள்ளி

சர்வம் நாராயணா, சர்வம் நாராயணாயாய நமஸ்து, குறைகள் நிறைகள் எதுவாக இருந்தாலும் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் பகவானே. உ ...Read more
Common price: AUD10.00 Our price: AUD10.00 each
4.66666 5 3 Product


  • Description
  • Comment
  • Post a comment

சர்வம் நாராயணா, சர்வம் நாராயணாயாய நமஸ்து, குறைகள் நிறைகள் எதுவாக இருந்தாலும் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் பகவானே. உள்ளதை அப்படியே உங்களுக்கு சொன்னேன் கொஞ்சம் சிறு சிறு கதைகளை சொல்லி உங்களுக்கு புரியும் படி செய்தேன் எல்லாம் அந்த நாராயணணின் விருப்பம், அவன் இட்ட கட்டளை அவனே என் மூலம் நடத்துகிறான். எல்லாம் ஸ்ரீமன் நாராயணன் செயல் என்று எழுந்தார்.
மக்கள் எல்லாம் வணங்கி அவர், அவர்கள் கையில் இருந்த காணிக்கையை கொடுத்தார்கள். ஒரு பெரியவர் காணிக்கைகளை எல்லாம் எடுத்து வைத்துக் கொண்டார்.
நாம் போகலாமா பகவான் இந்த வைகுன்ட ஏகாதசிக்கு இங்கு இரவு முழுவதும் ஸ்ரீமத் பகவதம் சொல்ல எனக்கு அனுக்கிரகம் செய்திருக்கிறார்.

List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

Username:
E-mail:

Select Currency

Shopping Cart

The cart is empty

Login Form