ஸ்ரீ ஓம் பத்மினி

ஸ்ரீ ஓம் பத்மினி
நான் மணிதடாகத்தில் இருந்து மணியை எடுத்து அவரிடம் கொடுத்தேன், கொடுத்துவிட்டு தர்மசாஸ்தா என்று பெயரை சூட்டி நா ...Read more
AUD25.00 each
5 5 1 Product


  • Description
  • Comment
  • Post a comment

நான் மணிதடாகத்தில் இருந்து மணியை எடுத்து அவரிடம் கொடுத்தேன், கொடுத்துவிட்டு தர்மசாஸ்தா என்று பெயரை சூட்டி நான் மறைந்தேன் 

குழந்தையை இவர்கள் எடுத்து சென்றனர். குழந்தைக்கு ஈசனின் உபதேசம் செளிணிய வேண்டும், அவன் சதாசர்வ காலமும் ஈசனை நினைத்து வழிபட வேண்டும் என்று நினைத்து யோசித்து கொண்டு இருந்தார். குழந்தைக்கு 3 வயது ஆனது.

வாருங்கள் குருதேவா, வாருங்கள். எங்கே இத்தனை தூரம் ?

குழந்தை எங்கே?.

அதோ விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறான். 

ஓ அப்படியா! நான் குழந்தையை அழைத்து செல்லப் போகிறேன் .

குருதேவா குழந்தைக்கு 3 வயதுதான் ஆகிறது.

தெரியுமே 3 வயதுதான் ஆகிறது என்று நன்றாக தெரியும், அதனால்தான் நான் அழைத்து போகப் போகிறேன். 

தங்கள் சித்தம் என்றார் சீடன். 

ஆனால் அந்த பெண்மணி குருதேவா இன்னும் ஒரு 3 வயது வளரட்டுமே பிறகு 6 வயது ஆனபிறகு நீங்கள் எடுத்து போனால் நல்லது அல்லவா? 

என்ன குழந்தைமீது பாசமும், பற்றும் வந்துவிட்டதா?6 

தெளிணிவக்குழந்தை, வரப்பிரசாதம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது, உடனே பறித்து செல்வது சரியா என்றுதான் கேட்கிறேன். 

பெண்ணே சரியா என்று கேட்பதைவிட சரி என்று புரிந்துக் கொள், அவன் கற்க வேண்டியது நிறைய உள்ளது அதுமட்டுமல்ல அவன் செளிணிய வேண்டியன மிக அதிகம் உள்ளது அதனால் அவனை அழைத்துப் போனால்தான் நன்றாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். 

பெண் தலை குனிந்து நின்றாள், என்ன செளிணிவது என்று புரியவில்லை. சீடனோ தாராளமாக அழைத்து செல்லுங்கள், தங்கள் விருப்பம் எதுவோ அதை நிறைவேற்றுங்கள். உலகத்திற்கு எதுவோ அதை நிலை நாட்டட்டும். 

List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

Username:
E-mail:

Select Currency

Shopping Cart

The cart is empty

Login Form