ஸ்ரீ ஓம் பிரத்யக்ஷா

மீண்டும் ஜைன மகரிஷி. இது ஜைன மகரிஷியின் ஆஸ்ரமம். ஜைன மகரிஷி பரம்பரையாக வரும் அவர்களது குலத்தில் இப்போது இந்த ஜ ...Read more
AUD20.00 each
4.5 5 2 Product


  • Description
  • Comment
  • Post a comment

மீண்டும் ஜைன மகரிஷி. இது ஜைன மகரிஷியின் ஆஸ்ரமம். ஜைன மகரிஷி பரம்பரையாக வரும் அவர்களது குலத்தில் இப்போது இந்த ஜைன மகரிஷியும் இங்கே யமுனை நதிக்கரையில் ஆஸ்ரமத்தை அமைத்து நடத்தி வருகிறார்கள். இவர் ஜம்புதீபத்தில் யமுனை நதிக்கரையில் ஆஸ்ரமத்தை அமைத்து பரிபாலனம் செய்து வருகிறார். குருதேவா!, தாங்கள் எவ்வளவோ உபதேசம் செய்திருக்கிறீர்கள், செய்கிறீர்கள் எல்லாம் பயின்றும் நாங்கள் எங்கள் நிலையில் இருந்து மாறாமலேயே இருக்கிறோமே?. எப்படி இது? 

சீடர்களே! சொல்கிறேன் கேளுங்கள், என்னதான் நான் முயற்சி செய்து சொன்னாலும், தாங்களாக முயன்றால்தானே நன்மை ஏற்படும், தாங்கள் முயற்சியே செய்யாமல் இருந்தால் எது நடக்கும்?.

குருதேவா!, முயற்சி செய்கிறோம், தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று மனம் லயிக்கிறது ஆனால் சரியாக தியானம் செய்வதில்லை. உட்காரும் போது, ஆம் நாம் ஜபம் தியானம் மேற்க் கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. உட்கார்ந்த பிறகு மனம் எங்கோ அலை பாய்கிறது.

List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

Username:
E-mail:

Select Currency

Shopping Cart

The cart is empty

Login Form