ஸ்ரீ விஷ்னு ஸஹஸ்ரநாமம்

cover_1375836095
பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் உயிருக்கு போராடிக்கொண்டிருக்கும் போது, கடைசி ஆசையாக, விஷ்னுவின் 1008 திருநாமங்களை கேட்டு உயிர்நீத்தார்.  தினம் பாராயனம் செய்தால் வரும் துனபங்களை எதிர் கொள்வது எளியதாகும். சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் |ப்ரஸந்ந வதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோப சாந்தயே || யஸ்ய த் ...Read more
  • Description
  • Specifications
  • Post a comment

பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் உயிருக்கு போராடிக்கொண்டிருக்கும் போது, கடைசி ஆசையாக, விஷ்னுவின் 1008 திருநாமங்களை கேட்டு உயிர்நீத்தார்.  தினம் பாராயனம் செய்தால் வரும் துனபங்களை எதிர் கொள்வது எளியதாகும்.

சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்ரஸந்ந வதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோப சாந்தயே ||

யஸ்ய த்விரத வக்த்ரா த்யா பாரிஷ்த்யா: பரச்சதம் |
விக்னம் நிக்னந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேநம் தமாஸ்ரயே ||

Vote:

Give your advice about this item:

Username: